کنزو بت | کنزو کازینو - قدیمی ترین سایت شرط بندی ایرانی - پوکر آنلاین - بازی انفجار سایت بازی انفجار - کازینو آنلاین - سایت شرط بندی - بهترین سایت شرط بندی فارسی - سایت معتبر

دست‌های بازی پوکر به چه صورتی است؟

آشنایی با دست‌های بازی پوکر

دست‌های بازی پوکر انواع مختلفی دارد. در بازی پوکر آنلاین هر یک بازیکن فقط یک ترکیب پنج‌تایی از ورق‌ها را می‌تواند انتخاب کند و با توجه به ارزش ترکیب انتخابی، برنده بازی مشخص می‌گردد.

دست‌های بازی پوکر

ترکیب‌های زیر به ترتیب از بهترین حالت به بدترین حالت اشاره شده است:

رویال فلاش (royal flush)

بالاترین دست در رده‌بندی دست‌های بازی پوکر آنلاین این ترکیب است. پنج کارت از آس تا ۱۰ با یک خال (گشنیز، خشت، دل یا پیک) می‌باشد.

استریت فلاش  (straight flush)

در این دست پنج کارت پشت سر هم با یک خال (گشنیز، خشت، دل یا پیک) است.

کار (Four of a kind  یا Quad)

در این دست چهار عدد از یک ورق می‌باشد.

فول هاس (full house)

در این دست سه تا از یک ورق و دو تا از ورق دیگر  است، یعنی یک جفت و یک Three of a kind.

رنگ یا فلاش (flush)

در این دست پنج ورق از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم می‌باشند. به‌عنوان مثال همه از خال خشت.

ردیف (straight)

اِسترِیت یعنی ردیف یا مستقیم است، در این دست پنج ورق به ترتیب پشت سر هم از خال‌های متفاوت می‌باشد.
نکته: در استریت هم ورق آس می‌تواند به‌عنوان یک و هم به‌عنوان بالاتر از شاه استفاده گردد.

سه یا تری آو اِ کایند (three of a kind)

در این دست سه عدد از یک ورق هستند.

دو جفت یا تو پِر (two pair)

در این دست دو جفت از دو ورق مختلف می‌باشند.

یک جفت یا پِر (one pair)

در این دست دو عدد از یک ورق هستند.

بش (high card)

در این پنج کارت بدون هیچ‌گونه دسته‌بندی می‌باشد.

درصورتی‌که چند دست در یک رده‌بندی قرار گرفته باشند:

مضاف بر این‌که معیار اصلی بازی پوکر آنلاین جهت تشخیص برنده، رتبه‌بندی نوع دست‌ها می‌باشد، گاهی حالت‌هایی در دست‌های بازی پوکر آنلاین وجود دارد که چندین بازیکن هرکدام دارای یک نوع دست می‌باشند و تشخیص برنده وابسته به سایر کارت‌های باقی‌مانده می‌گردد که در بعضی مواقع منجر به تقسیم پات می‌گردد.

برنده در هرکدام از رده‌ها به‌صورت زیر مشخص می‌شود:

پر (pair)

درصورتی‌که چند نفر پر باشند، پر بزرگ‌تر برنده می‌باشد. مثلاً: پر ۸ بزرگ‌تر است و پر ۶ را می‌برد. اگر دو بازیکن پر یک عدد باشند، شخصی که جزو دوبرگی که از زمین بیرون می‌شوند، نباشد. سایر برگ‌هایش (برگ‌های غیر پر) بزرگ‌تر است، برنده می‌باشد. (لازم به ذکر است از ۵ برگ زمین و ۲ برگ دست هر نفر، ۵ برگ برتر انتخاب می‌گردد.)

دو پر(two pair)

درصورتی‌که چند نفر ۲پر باشند، کسی برنده است که پر بزرگ‌ترش (top pair) از سایر پرها بزرگ‌تر باشد. مثلاً: KK 55 از QQ JJ  بهتر می‌باشد. چنانچه دو بازیکن دو پر یکسان باشند، در این صورت قطعاً ۴ برگ از ۵ برگ انتخاب شده هر نفر مشخص و یکسان می‌باشد. بنابراین برگ پنجم هر یک از بازیکنان بزرگ‌تر باشد برنده می‌شود و اگر بزرگ‌ترین برگ روی زمین باشد، بازی مساوی (Split)  می‌شود و پولی که وسط است، میان افراد به‌طور مساوی تقسیم می‌گردد.

سه (three of a kind)

درصورتی‌که چند نفر سه باشند، کسی که با عدد بزرگ‌تری سه است برنده می‌باشد. برای مثلاً ۶ ۶ ۶، ۲ ۲ ۲ را می‌برد.

ردیف (straight)

درصورتی‌که چند نفر «ردیف» باشند، کسی که ردیفش از عدد بزرگ‌تری شروع شده، برنده می‌باشد. مثلاً دست ۹ ۸ ۷ ۶ ۵، دست ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ را می‌برد.

 

رنگ (flush)

چنانچه چند نفر رنگ باشند، شخصی که بزرگ‌ترین برگ از خال موردنظر را داشته باشد، برنده است. مثلاً اگر زمین دارای 8♠ 4♠ 3♠ باشد و کسی که Q♠ و 2♠ دارد، کسی را که 9♠ و J♠ دارد برنده می شود.

فول (full house)

این رده دارای یک پر و یک «سه» است و اگر چند نفر فول باشند، بازیکنی که سه تاییش بزرگ‌تر است برنده می‌باشد. مثلاً: J J J 3 3 از 4 4 4 A A  دارای دست بهتری می باشد.

کاره (four of a kind)

درصورتی‌که چند نفر کاره باشند، شخصی که با عدد بزرگ‌تری کاره است برنده می‌شود. مثلاً 8888، 6666 را می‌برد.

استریت فلاش (straight flush)

اگر چندین نفر استریت فلاش باشند، شخصی که استریت فلاشش با عدد بزرگ‌تری شروع شده باشد، برنده است. مثلاً 3♠4♠5♠6♠7♠، 2♠3♠4♠5♠6♠ را می‌برد.

قوانین کلی

در دست‌های بازی پوکر آنلاین از بین کل کارت‌های مشترک (منحصر به نوع پوکر فلاپ می‌باشد) و کارت‌های بازیکنان، بهترین دست ۵ تایی صاحب پات می‌شود. هر چهار مجموعه خاج، دل، پیک و خشت شامل رتبه‌های برابر می‌باشند.

چنانچه به بازی پوکر آنلاین علاقه‌مند هستید، در وب‌سایت کنزو می‌توانید بازی کنید.

اگر به دنبال یک سایت شرط‌ بندی معتبر هستید، بهترین سایت شرط‌ بندی ایرانی می‌تواند یک سایت خوب برای بازی‌های آنلاین باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

بالا